Bir elin parmakları bile
birbirine benzemezken, siz nasıl bir başkasına benzeyebilirsiniz! İletişiminiz
de diğerlerinden bu nedenle farklı olacaktır. 

Bugün iletişimi aşağıdaki 3 boyutla inceleyelim.

 • Etkileşime geçme: İnsanlara söylenen şeyin nasıl söylendiği, bunların
  söylenme nedenleri ve karşı tarafın bunu nasıl duyduğu-dinlediği…
 • Kişinin adım adım kendisi ile uyumlanması: Kişilerin içinde
  oldukları duygu halleri, düşünme ve inanç sistemlerinin konuşulanlar üzerindekilerle etkileşimi..
 • Yapma, düşünme ve hislerin karşılıklı iletişim süreci üzerine etkisi:
  Sürecin içerisinde konuşma, beden dili (oturma/ayaktaki duruş pozisyonu,
  yüzdeki mimikler, ..vs), söylenenler üzerine diğer tarafın ifade ettikleri,
  konuşulurken yapılan varsayımlar/tahminler ve olası mutluluk, kızgınlık, öfke ve
  sevinç duygularının ortaya çıkması.

Bu 3 boyutun hayata geçmesinde öncelikle
arka planda beş önemli sistemin çok büyük önemi var:
 1. BEYİN: Öncelikle beyni iyi tanımak gerekir. Sürüngen (duyuların
  devrede olduğu hayatta kalma ve varlığını sürdürme) ile duygusal (duyguların
  devreye girdiği, aynı sınırlar içinde bizleri tutan ve sadece 2 seçenek
  tanıyan) taraflar günümüzün büyük bölümünde devrededir. Görsel tarafı ise
  istediğimizde seçenekleri önümüze sunmak ve görüntüler oluşturmak üzere devreye
  girer. Görsel olarak zihinde sürecin gerçekleşmesi, beynin plastisitesi içinde
  nöral yolların yapılanmasına, bu sayede hayali kurulan şeyin zihnen sanki
  oluşuyormuşçasına algılanmasına yardımcı olur.
 2. DİNLEME: Farklı boyutlarda dinleme gerçekleşebilir. Bir işi
  yaparken dinleme sadece duyabildiğini yakalamaktır, örneğin ebeveynlerin
  zihinlerindeki dolulukla çocuklarını dinlemesi gibi. Bir diğer boyut da, dinlerken
  karşıdakini daha iyi anlamak için sorular sorma ve söylediklerinin arkasındaki
  nedenleri anlamaya çalışmak gelir. Bu da, kurumlarda yönetici-çalışan ilişkisini
  andırmaktadır. Bir başka dinleme boyutunda ise konuşanın sadece söylediklerinin
  nedenlerini değil, satır arası mesajlarını da yakalanmasını içerir. Bu dinleme kişinin amacına giden yoldaki büyük resminin de duyulmasına çalışıldığı
  dinlemedir. Bu, yetkin profesyonel koçların dinleme boyutudur.
 3. NÖROLOJİK DÜZEYLER: Kişilerin bir zaman diliminde ve belli
  bir çevrede belli kişilerle sergilediği davranışların olduğu boyuttur. Bunlar
  tamamen bilinç düzeyinde gerçekleşirken, bunun daha da ötesinde, kişinin diğeri
  tarafından bilinmeyen, becerileri ve bu becerilerin arkasında taşıdıkları
  kimliğe bağlı değer ve inançları bulunmaktadır.
 4. ÖĞRENMENİN AŞAMALARI: Temelde 4 aşamadan oluşur. Birinci aşama neyi
  bilmediğimizi bilmediğimiz (bilinçsiz ve yetersiz olduğumuz) aşamadır.
  Farkındalık olmadığı gibi, beyinde konu ile ilgili en ufak bir nöral yol da
  bulunmamaktadır. İkinci aşama geçildiğinde (bilinçli ama yetersiz), artık neyi
  bilmediğimizi bildiğimiz  aşamaya
  geliriz. Farkındalığın ilk oluştuğu, oluşturulacak nöral yolun tanımlandığı
  aşamadayızdır.  Üçüncü aşama artık neyi
  bildiğimizi bildiğimiz bir aşama olup (bilinçli ve yeterli), nöral yolun oluştuğu
  aşamaya gelmişizdir, dikkatle ilgili konuyu yapabiliyoruzdur. Son aşama da, bildiğimizi
  bilmeme (bilinçsiz ama yeterli), diğer bir ifade şekli ile becerinin davranışa
  dönüştüğü aşamadır. Nöral yolun tam anlamı ile oluştuğu ve beynin ezbere bir
  şekilde işleri gerçekleştirdiği aşamadır.
 5. ALGI KONUMLARI: Kişinin yaşanan tüm iletişim sürecini kendi
  gözünden görmesi, bir başkasının ayakkabılarının içindeyken
  deneyimlemesi ve dışardan bir başka göz olarak (uçan bir sinek,
  kuş ya da kamera bakışından) gözlemlemesi olmak üzere üç farklı boyutta incelenebilir. Dışardan gözlem diğer ikisine göre daha bir nötr bir bakış açısı
  sunarken, etrafta daha önce fark edilmeyen ve iletişime etkisi olan çevresel
  faktörleri de alır. 

Bir an için en yakın zaman
diliminde yaşadığınız bir olumlu bir de olumsuz iletişim deneyimi 3 iletişim
boyutu ve bunun arkasındaki 5 önemli sistem çerçevesinde tekrar –zihnen-
deneyimleyin. Sizde hangi sistemler bu 3 boyut üzerine en fazla etki etmekte ve her
bir sistemde hangi seviyede bulunmaktasınız? Bir sonraki iletişim süreçlerinizi
daha kaliteli hale getirmek için bugünden itibaren neler yapabilirsiniz?
Son olarak, hayatta her şey
öğrenilebilir, kaliteli bir iletişim bile. Bunun için nerede olduğunuzu
profesyonelce tespit edip, üzerine size özel bir çözümle gitmelisiniz.
Nefes alıp vermek kadar kolay ve
devamlı, kaliteli iletişime sahip günleri yaşamanız dileğimle.

Bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarınız için kemal@tykocluk.com
.

Kemal Başaranoğlu
Profesyonel Koç
www.tykocluk.com


Kemal BASARANOGLU

İnsan potansiyelinin ötesine geçmek için araştırmalar, çalışmalar yapıyorum.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.