Koçluk Nedir?

Koçluk süreci temelde 2 kişiden oluşur.

  1. Koç: Profesyonel olarak belirli akredite eğitimlerden(*) geçmiş, koçluk etiği çerçevesinde mesleğini icra eden kişidir. Koçlar, koçluk yaptıkları kişiye akıl vermezler, yol göstermezler. Günümüzde çevremizde bir sürü uyaran vardır. Koç, koçluk süresince sorduğu sorularla koçluk alanı bu uyaranlardan akış deneyimine geçmesine yol arkadaşlığı yapar ve kişiyi konusuna odaklayarak odaklı düşünmesine ve istediği sonuçları almasına yardımcı olur.
  2. Koçluk Alan: Koçluk hizmetini talep eden, bir sorunu çözmek ya da potansiyele ulaşmak için arayışta olan kişidir.

Süreçte bir de sponsor bulunabilir. Sponsor, koçluk sürecinin bedelini koçluk alan yerine ödeyen kişidir. Örneğin, kurumlarda ödemeyi çalışanın değil, kurumun gerçekleştirmesi gibi.

Koçluk; Koç’un Koçluk Alan’a (**) sorduğu sorularla gündemin ve görüşme sonunda ulaşılmak istenen noktanın tanımlandığı, görüşme içindeyse deneyimsel bir sürecin yaşandığı yaklaşık 1-1,5 saat süren profesyonel bir süreçtir. Görüşme sonunda görüşme tekrar değerlendirilerek başlangıca göre elde edilen farkındalık ve ilerlemeler netleştirilir.

Tıklayıp formu doldurun size ulaşayım.

 

(*) Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF: International Coach Federation), Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC: European Mentoring & Coaching Council ), ..v.b. gibi koçluk çatı örgütlerinin akredite ettikleri eğitim programlarıdır.

(**) Farklı akredite okullar koçluk alanı danışan diye de adlandırabilmektedir. Her ne kadar danışmanlıktan çıkan bir meslek de olsa koçlukta danışmanlık hizmeti verilmez.  Profesyonel Erickson Koçları, Koçluk Alan kişiye Danışan demez. Zira danışan denildiğinde, koç ile koçluk alan kişi arasına bir hiyerarşi girer. Erickson Coaching International koçluk eğitimlerinde Eric Berne’in Tranzaksiyonel Analiz’de tanımladığı Ebeveyn-Yetişkin-Çocuk davranış modellerinden, Yetişkin-Yetişkin iletişim tarzını benimsemektedir.