İrade öğrenilebilir bir beceridir….

Her türlü beceriyi tuğlalara benzetirim. Renkleri, dokuları, sertlikleri farklı olsa da hepsinin birleşimi değerlerimizle beraber kimliklerimize giden yolu oluşturur. Stanford Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının 1960’larda yaptıkları deneyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dört yaşında bir grup çocuk, şekerlemelerin bulunduğu bir odaya alınıyor. Bu çocuklara 15 dakika bu şekerlemelere dokunmamaları ve bunu başaranlara 2 Devamı…